پلمپ 151 واحد ساختماني متخلف و غيرقانوني در شش ماهه اول سال97

۲۷ آبان ۱۳۹۷رویداد ها, اخبار


مسئول واحد اجرائيات و جلوگيري از تخلفات ساختماني شهرداري تربت جام گفت: در راستاي ساماندهي و جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز در حوزه استحفاظي شهرتربت جام با كنترل و نظارت بر ساختمان هاي سطح شهر درشش ماهه اول سال97 تعداد 151 واحد ساختماني متخلف پلمپ گرديد.

خسرو سروراحمدي در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني شهرداري تربت جام افزود: با بررسي هاي صورت گرفته توسط كارشناسان و عوامل واحد اجرايي شهرداري تربت جام در سطح شهر در مجموع تعداد 755 مورد اخطار براي مالكان صادر گرديد كه از اين تعداد 151 مورد بدليل عدم توجه به اخطارهاي صادره با هماهنگي مقام محترم قضايي پلمپ شد.

وي بيان داشت:  باتوجه به اينكه اين واحداجرايي زيرنظر اداره شهرسازي و معماري شهرداري مي باشد، متخلفان پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني و اخذ مجوز هاي لازم در خصوص رفع مشكلات و صدورمجوز هاي لازم به اين اداره معرفي مي شوند.

وي درپايان خاطرنشان كرد: واحد اجرائيات و جلوگيري ازتخلفات ساختماني شهرداري تربت جام با هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز و بدون مجوزهاي لازم با هدف جلوگيري از ساخت و ساز بي رويه، غيراستاندارد وغيرقانوني بصورت قانوني برخورد و براي متخلفين تشكيل پرونده خواهد شد.

انتهاي پيام

نظرات کاربران