آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه‌گذار پروژه مجتمع چندمنظوره میدان شهدا تربت جام

۱۵ مرداد ۱۳۹۸رویداد ها, اخبار, اطلاعیه


آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه‌گذار پروژه مجتمع چندمنظوره میدان شهدا

شهرداری تربت‌جام در نظر دارد اجرای پروژه چندمنظوره تجاری، اداری، رفاهی و پارکینگ طبقاتی در محل ساختمان فعلی شهرداری به مساحت ۳۲۷۸ مترمربع واقع در حاشیه میدان شهدا (شهرداری)، بلوار امام خمینی و خیابان ۲۲ بهمن که یکی از مرغوب‌ترین نقاط شهر تربت‌جام بدین منظور می‌باشد از طریق جذب سرمایه‌گذار و به‌صورت مشارکتی اجرا نماید.

 لذا از کلیه متقاضیان و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی دعوت می‌کند جهت دریافت اسناد تجدید فراخوان به شهرداری تربت‌جام اداره سرمایه‌گذاری و مشارکت مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۱۴-۵۲۵۲۷۹۱۱-۵۱ تماس حاصل فرمایند.

 سایر شرایط:

 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 جهت دریافت اسناد از تاریخ ۱۵/۵/۹۸ لغایت ۲/۶/۹۸ به اداره سرمایه‌گذاری شهرداری مراجعه نمایند.

 آخرین‌مهلت ثبت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداره مورخ ۲/۶/۹۸ می‌باشد.

 ساعت بررسی پیشنهادات و بازگشایی پاکت ساعت ۱۵- ۲/۶/۹۸

سیدعلی حسینی

شهردار تربت‌جام

 

نظرات کاربران