آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذر پروژه مجتمع چند منظوره میدان شهدا

۲۴ مرداد ۱۳۹۸رویداد ها, اخبار, اطلاعیه


آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذر پروژه مجتمع چند منظوره میدان شهدا
روزنامه خراسان و قدس سه شنبه 22 مرداد ماه 1398


آگهی تجدید فراخوان جذب سرمایه گذر پروژه مجتمع چند منظوره میدان شهدا

نظرات کاربران