تيزر اطلاع رساني تخفيفات عوارض شهرداري بمناسبت هفته وحدتشهرداري تربت جام طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر بنماسبت آغاز هفته بزرگ وحدت 25 درصد تخفيف پرداخت نقدي عوارض شهرداري جهت رفاه حال همشهريان گرامي از تاريخ 18 آبان لغايت 17 آذرماه 97 ارائه مي نمايد.

 

نظرات کاربران