گزارش تصويري از پوشش كانال منطقه مستضعفينكليپ تصويري از مراحل عملياتي پوشش كانال خيابان استقلال(مستضعفين) تربت جام كه معضلات و مشكلات  بهداشتي و ايمني بسياري را در طي مدت30 سال براي ساكنين اين منطقه بوجود آورده بود كه در اقدامي جهادي در مدت زمان 20 روز انجام و مشكلات ساكنين اين منطقه رفع گرديد

 

 

نظرات کاربران