گزارش تصویری عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر تربت جام در استقبال از بهار 98

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸رویداد ها, اخبار, گزارش تصویری


مروری بر عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر در برنامه های استقبال از بهار 98 در حوزه های فرهنگی، اجتماعی ، فضای سبز، فنی و عمران، ، خدمات شهر، موتوری، حمل و نقل درون شهری

 

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

 

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

عملکرد شهرداری تربت جام در استقبال از بهار 98

 

انتهای پیام /

نظرات کاربران